Compare-IT integritetspolicy i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation)

OBS: Smart Homeline är ett varumärke som säljs och marknadsförs av Compare-IT Nordic AB (556689-5529).

 

Denna policy gäller från och med 2018-05-25.

Compare-IT Nordic AB, 556689-5529, Åkergränden 7, 226 60 LUND är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du besöker vår webbplats eller använder våra Appar och molntjänst Mina Sidor (”våra tjänster”).

Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också vilka rättigheter du har när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Om du har några frågor angående integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss via info@compare-it.se

Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker, ansluter till, anmäler dig för, skapar ett konto för eller gör köp inom eller i övrigt använder våra tjänster. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan t ex utgöras av nedan.

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss:

 • namn, e-postadress, telefonnummer och adress
 • Mac-ID (serienummer på produkt), lösenord
 • information som vi ber dig lämna när du anmäler ett supportärende
 • annan information som du lämnar när du ansluter dig till våra tjänster eller beställer kompletterande tjänster

Användargenererade personuppgifter:

 • då du anger postnummer, ort och land genereras position, som omvandlas till koordinater för att bestämma ort (för att erbjuda astro-funktionalitet),
 • uppgifter om ditt beteende och hur du navigerar i våra tjänster,
 • uppgifter om dina besök i våra tjänster,
 • uppgifter avseende din IP-adress

Syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Avtalsmässigt

 • För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, bland annat att tillmötesgå dina förfrågningar, ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster och för att hantera vårt avtalsförhållande till dig.
 • För att säkerställa att uppdatering av våra tjänster översänds till dig och ditt styrsystem på det sätt som är mest effektivt.
 • För att anpassa dina upplevelser av våra tjänster till dig personligen utifrån din användning och ditt beteende.
 • För att hantera betalningar för ditt konto och skicka dig beställnings- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp så att du får det innehåll som du har rätt till.
 • För att skicka mobila push-meddelanden till dig om du vill få aktuell information.
 • För att kommunicera med dig angående ditt konto, din beställning av våra tjänster eller hantering av eventuell prenumeration.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster.
 • För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

Ytterligare ändamål

 • För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att förbättra våra tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att tillhandahålla uppgifter i samband med fusioner och företagsförvärv inom ramen för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra tjänster.

Marknadsföringsändamål

 • För att skicka nyhetsbrev till dig med e-post. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att avsluta din prenumeration.

Rättslig grund i dataskyddsförordningen, som vi åberopar som stöd för vår personuppgiftsbehandling


Följande åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling:

 • För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig behöver vi lagra vissa personuppgifter.
 • För att ta tillvara våra intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • Lagring av personuppgifter för marknadsföringsändamål sker endast om vi mottagit samtycke från dig till sådan behandling.

När vi ber dig om personuppgifter som vi har angett är ”obligatoriska” på något sätt, rör det sig om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och därmed fullgöra vårt avtal med dig.

Överföring av uppgifter

Vi lämnar inte utan ditt samtycke ut dina personuppgifter till andra bolag/partners. Om du önskar komplettera våra tjänster och vi behöver överföra personuppgifter till partner för att genomföra leverans av tjänsten, gör vi det först efter att du lämnat samtycke till det.

Som vi beskrev ovan kan vi också använda uppgifter på aggregerad nivå för att kontrollera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra och utveckla dem. Vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje part, t.ex. hustillverkare och fastighetsägare. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter, som kan kopplas till dig.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Säker lagring av personuppgifter

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Syfte”. Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Uppgift  ExempelLagringstid
KontouppgifterAnvändarnamn, lösenordTill dess kontot raderas
BehörigheterAnvändare av ApparTill dess kontot raderas
InköpKompletterande tjänster i web shopTill dess kontot raderas
Loggfiler   Användning av system, buggar Till dess kontot raderas
AnvändaruppgifterNavigering i systemetTill dess kontot raderas
KundtjänstuppgifterGarantiärendenTill dess garantin löper ut
KundtjänstuppgifterSupportärenden3 mån efter ärendet avslutats
Återkallande samtycke Nyhetsbrev, marknadsföring Raderas inom 1 dygn

Så skyddas dina personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.

Tillgång till dina personuppgifter

Om du önskar mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller om du behöver uppdatera/rätta personuppgifter som du har lämnat till oss har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, om så förefaller, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till radering av personuppgifter: Om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra tjänster.

Vi ber dig kontakta oss via info@compare-it.se om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 20 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 20 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

Vi ber dig också notera att du när som helst kan ändra dina preferenser angående kontakter från oss om du inte längre vill ha viss information från oss genom att kontakta oss via info@compare-it.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i vår integritetspolicy och det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i integritetspolicyn publicerar vi ändringarna på vår hemsida www.compare-it.se . Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t ex genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar.

Kontakt

Du kan kontakta Compare-IT genom att skicka e-postmeddelande till info@compare-it.se.

Smart Homeline är ett varumärke som säljs och marknadsförs av Compare-IT Nordic AB (556689-5529) som utvecklar och producerar smarta hem system.

Smart Homeline

Funktioner

Köpvillkor & returpolicy

Köpvillkor & returpolicy (Företag)

Integritetspolicy

Användarvillkor

Support

FAQs

Video tutorials

Manualer

Email support

Kontakt

Om oss

Ta kontakt

För investerare

För elinstallatörer

Carlsgatan 12A, 6tr

211 20 Malmö

info@smarthomeline.se